Értékelés

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi az alábbiakban felsorolt szempontok alapján. Ha a két bíráló által adott pontszám között 10 pontnál nagyobb a különbség, harmadik bíráló bevonására kerül sor. A részvétellel kapcsolatos végleges döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg.

  • Általános minőség és tudományos eredetiség
  • A kutatás elméleti és gyakorlati jelentősége
  • Az elméleti keret kidolgozottsága
  • A kutatási kérdések és a kutatás céljainak megfogalmazása
  • Kutatási módszerek
  • Az elemzés minősége és érvényessége
  • Az eredmények bemutatása
  • Az eredmények értelmezése
  • A beadott absztrakt szerkezete és stílusa
  • A konferencia témáihoz illeszkedés

A bírálók a hazai neveléstudományi kutatómunka, szakmai közélet elismert személyiségei. A bírálati eljárás során a bírálók csak az összefoglalót láthatják, annak szerzőjéről semmilyen információval nem rendelkeznek. Az előre megadott szempontok szerint történő pontozáson túl az összefoglalóhoz szöveges értékelést, indoklást is írhatnak, amit a résztvevő a bírálati szakasz lezárása utána elolvashat.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az összefoglalóiban ne szerepeljen a saját vagy szimpózium esetén kollégáinak a neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja!

A végleges szakmai programba és az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülés feltétele a regisztrációs díj határidő történő befizetése.

(c) ONK 2011 Tudományos Programbizottság, INFO-Grafix KFT, Pap-Szigeti Róbert